تلفن شعبات تهران

مشتری گرامی :

دسترسی به ما بسیار آسان است،برای اینکه بدانید به کدام شعبه مراجعه کنید کافی است به صفحه نقشه تهران رفته و در منطقه شهرداری محل سکونت خودتان عدد مربوط به شعبه ما که بین 1 تا 4 می باشد را پیدا کنید.

هر کدام از شعبات ما مسول چندین منطقه شهرداری هستند بنابراین کار به سهولت به تماس با یکی از شعبات ما ختم می گردد:

 

* شعبه شمیرانات :                                                                             22252461

شعبه مرکزی :                                                                                  66476299

* شعبه شرق و غرب:                                                                          88530727

* شعبه جنوب تهران:                                                                           55301818

 

استخدام   :(آدرس،شرایط،حقوق)                                                       55061189

 

پنل پیامک مرکز خدماتی طوبی  :                                            10002122252461

 

وب سایت اصلی شرکت طوبی :                          www.toobaco.ir

* ایمیل شماره 1 :                                                             info@toobaco.ir

* ایمیل شماره 2 :                                                                                             toba_co@yahoo.com