رزومه

لیست شرکتها و اداراتی که در حال حاضر در حال همکاری با این مرکز می باشند:

1- شرکت  پایاب کوثر

2- شرکت سحاب پرداز

3- شرکت یکان پایاب 

4-شرکت بازرسی  سنجش  کالا

5-بهزیستی  شهدای  جوادیه 

6-شرکت وسپار تجارت آسیا 

7-شرکت ادصاب 

8-شرکت ایران تلکو

9-دفتر نوسازی نفتی 

10-شرکت نشر پنجره 

11-شرکت سگال

12-شرکت پیشگامان صنعت کاغذ

13-شرکت برهان سیستم پاسارگاد 

14-شرکت سازه صنعت پاهنگ

15-شرکت ساختمانی شیمی سازه 

16-شرکت صنا دام 

17-شرکت ترلان بالاست 

18-بیمه البرز 

19-شرکت چینی  پارس 

20-شرکت  دلتا مبین 

21-شرکت  فراسازان هندسه 

22-شرکت آرنا تجارت سورین 

23-مطب چشم پزشکی صادقیه 

24-شرکت آرمان پرس 

25-شرکت توسعه فناوری رفاه 

26-شرکت نگاه نو 

27-شرکت پارس ویونا 

28-شرکت پدیده دکور نیاکان 

29-شرکت الکترونیک خلیج فارس

30-شرکت آوا سیما

31-شرکت خورشید باروژه 

32-شرکت مهندسی فهامه 

33-شرکت ایما فیلم 

34-انبار بانک رفاه 

35-شرکت آذر درنا 

36-شرکت پدیده برق ستاره مهر 

37-شرکت بیمه البرز

38-شرکت زرین پارس 

39-شرکت دیده گستر هستی 

40-شرکت پرو کسید 

41-شرکت پژواک پردازان پایون 

42-دفتر ماهنامه کودک 

43-شرکت توسعه انرژی 

44-شرکت بازرگانی مهدا

45-شرکت سیمین فرآور 

46-شرکت تفال 

47-شرکت بنیان تجار 

48-شرکت ایده آل

49-شرکت عمران آزما پایه د ار 

50-شرکت بیمه ایران شعبه کارگر 

51-شرکت انتشارات مدیر فردا

52-آژانس بهسفر 

53-شرکت کاوش کام آسیا 

54-دفتر روزنامه قانون 

55-دفتر طرح بازیافت 

56-شرکت معدنی زرکوه 

57-بانک رفاه کارگران 

58-آموزشگاه رانندگی جعفری 

59-شرکت مهندسی پاسارگاد 

60-خانه مهندسی مکانیک 

61-شرکت رابین تجارت 

62-شرکت تجارت طلایی هنگام 

63-شرکت پرشین فیلم 

64-شرکت پدیده تبار 

65-شرکت درسا ترابر 

66-شرکت بیرلیک الکترونیک 

67-فولاد ارومیه 

68-بیمه ایران شعبه عباس آباد 

69-شرکت فاو پزشکی گسترش 

70-آموزشگاه موسیقی هنر آوران 

71-شرکت فالیزان 

72-آژانس  سیر آسمان 

73-شرکت نادکو 

74-شرکت گیتی پویان آذر 

75-کارخانه ارس بانیان 

76-شرکت تندیس دارو 

77-شرکت هما طب 

78-موسسه کشاورز مبارک اندیش 

79-شرکت تولید نرم افزار 

80-شرکت آسیا فن ایده 

81-شرکت فروغ دشت 

82-شرکت آچینگر 

83-شرکت نوژان گستر 

84-انجمن علوم مهندسی منابع آب 

85-شرکت صتعتی آموت 

86-شرکت کابل الماس خاور میانه 

87-شرکت عرشیا طب 

88-آزمایشگاه مواد غذایی

89-شرکت پیشرو درمان 

90-مجموعه ورزشی الزهرا 

91-بیمه پاسارگاد شعبه جردن 

92-آموزشگاه قلم چی 

93-مرکز آموزش مدیریت پتروشیمی 

94-شرکت آرامکس 

95-بیمه دانا 

96-شرکت پرشین ویژن 

97-آتش نشانی ایستگاه 9

98-موسسه زبان کردستی 

99-شرکت داهی بنداد 

100-شرکت روزنامه ماینچی 

101- شرکت اسنپ

102- شرکت توسعه انرژی خاورمیانه

103- شرکت ورکان

104- شرکت نیک بسپار یزد

105- شرکت کنترل فرآیند پاسارگاد

106- شرکت